Dịch vụ

Khai báo hải quan

Với mạng lưới thông quan điện tử, ThanhLoc Express sẽ hỗ trợ thực hiện thông quan cho hàng hóa của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bằng cách sử dụng những sáng kiến mới nhất về thông quan, đồng thời ThanhLoc Express cũng kiểm tra hàng hóa của bạn để đảm bảo chúng tuân thủ đúng luật.

Dịch vụ thông quan bao gồm:

-          Đánh giá hàng hóa theo luật.

-          Phân loại hàng hóa.

-          Đánh giá thuế phù hợp.

-          Làm thủ tục nhập/xuất.

-          Làm thủ tục tạm nhập tái xuất.

-          Thông quan tại cảng


Tin tức khác

Tra cứu vận đơnBảng phí tuyến phát

Hỗ trợ trực tuyến

 • vnrose1978
  Hải Dương
 • thanhlocexpresshn
  Hà Nội
 • thanhlocexpresshp
  Hải Phòng
 • black_heart78@rocketmail.com
  TP HCM
Thống kê truy cập