Thông tin

Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ:

1. Thời gian toàn trình Vui lòng xem bảng Danh sách tuyến phát và Thời gian toàn trình

2. Thời gian giải quyết khiếu nại

- Thời hiệu khiếu nại:

a) 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp ThanhLoc Express không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận

b) 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi

Trường hợp việc khiếu nại không được thực hiện trong các thời hạn nêu trên thì việc yêu cầu giải quyết tranh chấp không có giá trị.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại: Không quá 02 tháng, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trong thời hạn quy định này, ThanhLoc Express phải giải quyết khiếu nại và thông báo cho bên khiếu nại biết; trường hợp quá thời hạn 02 tháng mà bên khiếu nại không nhận được thông báo trả lời hoặc không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của ThanhLoc Express thì có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp.

                                          


Tin tức khác

Tra cứu vận đơnBảng phí tuyến phát

Hỗ trợ trực tuyến

 • vnrose1978
  Hải Dương
 • thanhlocexpresshn
  Hà Nội
 • thanhlocexpresshp
  Hải Phòng
 • black_heart78@rocketmail.com
  TP HCM
Thống kê truy cập