Hướng dẫn tạo đơn hàng

- Trên giao diện trang chủ bạn click vào nút Đăng ký dịch vụ

Đăng ký dịch vụ

- Bạn tiến hành nhập các thông tin cần thiết và nhấn vào nút Đăng ký

Đăng ký dịch vụ

- Bạn tiến hành nhập email và mật khẩu đã đăng ký trước đó và nhấn vào nút Đăng nhập

Đăng nhập

- Trên giao diện chính của hệ thống bạn chọn chức năng Tạo đơn hàng

Đăng nhập

- Thêm mới đơn hàng

    + Bạn nhập các thông tin cần thiết liên quan đến đơn hàng và nhấn vào nút

- Sửa đơn hàng

    + Bạn chọn biểu tượng để tiến hành sửa đơn hàng

- Xóa đơn hàng

    + Bạn chọn biểu tượng để xóa

- Chốt đơn hàng

    + Bạn chọn biểu tượng để gửi đơn hàng đến ThanhLoc Express